Menu

Smart Cities & IoT


Možnosti využití senzorů a zařízení připojených do internetu věcí ve městech, průmyslu, logistice a oblasti utilit přiblíží odborná konference s doprovodnou výstavou. Obsah se zaměří na praktické příklady z různých odvětví, na výhody jednotlivých technologií, aktuální přístupy ke sběru a vyhodnocování dat "na hraně" a na stav a pokrytí České republiky chytrými sítěmi pro přenos dat z IoT snímačů. Tematické okruhy také porovnají návaznost IoT na firemní IT.
Témata

Od chytrého mobiliáře přes udržitelnou mobilitu po plánování výstavby chytrých budov ve městech

Řešení chytrých měst jde napříč disciplínami. Konference se proto zaměří na aktuální koncepce, jejich nejbližší praktické využití a dnes reálně dostupné technologie včetně jejich propojitelnosti. Není totiž těžké nakoupit technologie, ale vymyslet a dlouhodobě rozvíjet systém chytrého města, na jehož základě budou efektivně fungovat jako chytrá řešení.

Cílem smart cities by měl být udržitelný rozvoj společnosti a zvyšující se kvalita života občanů. Chytrá řešení musejí minimalizovat použité zdroje - typicky energie, půda a její zábor - a maximalizovat efektivitu dostupných infrastruktur (dopravní, energetická, telekomunikační, informační…). 

Hlavní okruhy:

Chytré budovy tvoří ulice, čtvrti a ty utvářejí města


Pohodlí a pohyb obyvatel v udržitelném veřejném prostoru

 

 


naše weby
computerworld.cz
businessworld.cz
pcworld.cz
cfoworld.cz
channelworld.cz
hdworld.cz
smartworld.cz
IDGTV.cz
služby
akce a konference
předplatné
o idg.cz
IDG Czech
kontakty
copyright
IDG blog
IDG Worldwide
IDG.net
IDG.com
zásady ochrany soukromí
zásady pro soubory cookie